Joomla Free Template by FatCow Hosting

  

“Uczeń naszej szkoły to osoba o określonym imieniu i nazwisku, o niepowtarzalnej historii i drodze życiowej,

ale równocześnie jednostka tworząca życie społeczne szkoły.”

Nasza Szkoła

Szkoła prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy z rodzicami.

Rodzice należący do Rad Klasowych tworzą Radę Rodziców i biorą czynny udział w życiu szkoły:

 - uczestniczą w organizacji imprez ogólnoszkolnych,

 - organizują imprezy klasowe dla dzieci,

 - mogą wyrazić swoje opinie na temat obowiązujących zasad, a także proponować  zmiany.

Oferta szkoły:

 - opieka i bezpieczny pobyt w świetlicy szkolnej dla uczniów klas II-VII i uczniów oddziałów gimnazjalnych,

 - opieka i bezpieczny pobyt w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I,

 - doświadczona i ambitna kadra nauczycielska,

 - poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,

 - kolorowe sale lekcyjne i korytarze,

 - dwie sale gimnastyczne,

 - dwie sale komputerowe,

 - biblioteka szkolna,

 - bogaty program zajęć pozalekcyjnych - kółka zainteresowań:

recytatorskie, matematyczne, języka  angielskiego, komputerowe, historyczne, teatralne, plastyczne, biblijne, taneczne, chór szkolny, nauka gry na instrumencie, SKS, szachy, tenis stołowy, zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową,

 - zajęcia logopedyczne,

 - smaczne obiady i ciepły napój do drugiego śniadania,

 - opieka medyczna.

Nasza szkoła jest czysta, kolorowa i wesoła. Mamy znakomite warunki do nauki i zabawy, sportu i zajęć pozalekcyjnych.

Dysponujemy dużym terenem wokół szkoły. Mamy boisko do piłki nożnej, teren trawiasty na bezpieczne gry i zabawy ruchowe w czasie przerw.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły spotykają się z marynarzami z zaprzyjaźnionej jednostki Marynarki Wojennej w Świnoujściu. Pierwszy raz w październiku z okazji Pasowania na Ucznia oraz drugi raz w maju z okazji Święta Szkoły.

Prężnie działający Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji szkoły i nauczycieli.

Odsłony: 5883